Esemény, rendezvény

II. Települési/ intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése


II. Települési/ intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése

2. Érzékenyítő programok intézményi dolgozók részére

Időpont: várhatóan 2020. október – 2021. november
A programba bevont intézmények:

  • Tapolca Város Önkormányzata, Tapolca Kft.,
  • Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet,
  • Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

Célcsoport: Intézményi dolgozók
Tervezett aktív elérések száma: 60 fő
Szakmai tartalom:
Az intézményi dolgozók részére egy speciális érzékenyítő program tartása, amely rávilágít az energiahasználat környezeti kockázataira, az energiahasználat következtében létrejövő antropogén eredetű éghajlatváltozásra és az energetikai szemléletváltás szükségességére hazai és nemzetközi kitekintést is bemutatva.
Az érzékenyítő program két részből áll:

  • Csoportos foglalkozás. Ebben a blokkban a résztvevők egy játékban vesznek részt, ahol közösen egy energetikai problémát kell megoldaniuk. A probléma az energetikai átmenet, a fosszilis energiahordozók használata és a megújuló energiák energiasűrűségének problémája köré épül. A programelem lényege, hogy a résztvevőket belehelyezik a környezeti problémába, saját maguknak kell dolgozniuk a megoldásokon, így a második programelemként sorra kerülő előadást már érdeklődve hallgatják, és sokkal motiváltabbak lesznek a megoldási alternatívák használatára is.
  • Előadás a megújuló energiákról és az energetikai váltásról. Az érzékenyítésen átesett résztvevők bővebben is ismerjék meg azt a problémát, amit a játék során átéltek és megoldási alternatívákat is kapnak azokra a kérdésekre, amelyek remélhetőleg már bennük is felmerültek.

Célokhoz való kapcsolódás: Ismeretbővítés, érzékenyítés.
Hatásmechanizmus: Az érzékenyítés során a résztvevők belekerülnek a megoldani kívánt problémába, amelyet a kezdeti információk segítségével próbálnak megoldani. Ennek hatására a későbbiek során magukénak kell, hogy érezzék az energiahasználat helyzetét és az energetikai váltás nehézségeit. A programnak biztosítania kell, hogy a résztvevők a pályázat tartalmát fontosnak érezzék, és annak lejárta után tovább folytassák a programban vázolt pozitív cselekvési alternatívákat és aktívan részt vegyenek a további hasonló célú programokban.
Közreműködők lebonyolítók: 1 fő szakértő előadó
Kampánytermék: 60 db teszt